goedgezind! - buro voor gezinscoaching
HOME
goedgezind! - buro voor gezinscoaching

Visie

Wanneer in een systeem (o.a. gezin en partnerrelatie) ÚÚn van de leden een probleem heeft, kan dit het hele systeem ontwrichten waardoor men in een vicieuze cirkel met elkaar terecht komt. Om hierin een herstelproces op gang te brengen richt ik me tijdens de gezinscoaching op de onderlinge relaties binnen het gehele systeem. De klacht van de ÚÚn wordt vaak be´nvloedt door de ander en andersom.

Analyse van de onderlinge communicatie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Communicatie is meer dan alleen praten, het omvat alle mogelijkheden waardoor mensen onderling informatie uitwisselen. Dit uitwisselen heeft altijd een bedoeling, gebeurt verbaal of non-verbaal en be´nvloedt de relatie tussen twee of meerdere personen. Een goede analyse maken van de communicatiepatronen in een gezin vormt dan ook een belangrijk punt om tot verbetering of herstel van het gezinsfunctioneren te komen.

Tevens be´nvloedt de achtergrond van elke ouder het gezin. Wat zijn de normen en waarden van het eigen gezin van herkomst, hoe heeft men de eigen opvoeding ervaren en wat is (daardoor) de huidige visie op opvoeden. Op welke wijze reageert het huidige gezinsfunctioneren hierop en op welke wijze kan men het zichzelf of een ander toestaan een nieuwe visie aan te nemen zonder daarmee in strijd te komen met je eigen zijn. Zaken abrupt veranderen werkt vaak maar tijdelijk, vanuit de kern werken heeft tijd nodig echter bereikt een langduriger effect.
home > visie van goedgezind goedgezind! - buro voor gezinscoaching