goedgezind! - buro voor gezinscoaching
HOME
goedgezind! - buro voor gezinscoaching

Werkwijze

Tijdens de coaching richt ik me zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en interactiepatronen in het gezin. We gaan op zoek naar een vorm waarmee de gezinsleden zelf in staat zijn de vicieuze cirkel te doorbreken. Hierbij gaan we samen op zoek naar nieuwe (communicatie)patronen die plaats maken voor oude vastgeroeste patronen.

Gedurende dit proces worden de betrokkenen zich bewust van hun onderlinge communicatie en beseffen ze op welke wijze ze invloed hebben op elkaar middels gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen.

Om het aantal oplossingsmogelijkheden te vergroten bekijken we de individuele problemen in hun relationele context. Positieve krachten uit het systeem worden benut in dit herstelproces en tegenwerkende krachten sneller opgespoord. Om individuele problemen eerder te overwinnen kan het tevens helpend zijn dat alle mensen die belangrijk voor hen zijn in het proces worden betrokken.


>> Klik hier voor meer informatie omtrent mijn visie.
home > werkwijze van goedgezind goedgezind! - buro voor gezinscoaching